Mahmut İnan Çevre Danışmanlık Mühendislik Hizmetleri

Atık Yönetimi


Atık yönetimi; herhangi bir tasarım aşamasından başlayarak; üretim, tüketim, atık oluşumu, atığın geri dönüştürülmesi ve/veya bertarafını kapsayan bir disiplin olarak tanımlanır.
 
  • 14 Mart 2005 tarih ve 25755 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği,
 
  • 21/01/2004 tarih ve 25353 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Atık Yağların Kontrol Yönetmeliği,
 
  • 31.08.2004 tarih ve 25569 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği,
 
  • 22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 
 
  • 19.04.2005 tarih ve 25791 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında;
 
Taşınacak atıklar için firmaların faaliyet gösterdikleri ilin Valiliğinden Taşıma Lisansı almaları zorunluluktur. Taşıma lisansları firma ve araca olmak üzere ayrı ayrı tanzim edilir. Bu yönetmelikler kapsamında meydana gelen atıklar lisanslı taşıma araçlarıyla taşınmak ve lisanslı tesislerde bertaraf/geri kazanılmak zorundadır.
 
  • 24.06.2007 tarih ve 26562 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği uyarınca da;
 
Yurt içinde piyasaya sürülen plastik, metal, cam, kağıt-karton, kompozit ve benzeri malzemelerden yapılmış bütün ambalajlar ve bu ambalajların atıkları Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca lisanslandırılan  Toplama Ayırma Tesisi ve Geri Kazanım Tesislerinde bertaraf edilmelidir. Ambalaj atıklarını piyasaya süren işletmeler yıllara göre yönetmelikte belirlenen geri kazanım oranlarını sağlamak zorundadır.

 

 


Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Yetki Belgesi
copyright © 2012 - Designed by www.hizmetofisi.com