Mahmut İnan Çevre Danışmanlık Mühendislik Hizmetleri

Çevre İzinleri


Çevre İzni ( E-İzin ) uygulamasının hukuki altyapısını 29 Nisan 2009 tarih ve 27214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar   Hakkında Yönetmelik oluşturmaktadır. Bu Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan kuruluşlara bünyelerinde çevre yönetim birimi kurmak veya Bakanlık tarafından yetkilendirilen Çevre Danışmanlık firmaları ile sözleşme yapmak zorunluluğu getirilmiştir.                                                   
Avrupa Birliğine uyum sürecinde hazırlanan yeni mevzuatlarda çevre denetimlerine büyük önem verilmektedir. Bu nedenle yönetmelik kapsamına giren firmaların bu sorumluluklarını yerine getirirken,çevre konusunda alacakları önlemlerin  ehil kişiler tarafından bilinçli ve duyarlı bir biçimde yürütülmesi gerekmektedir.
 
Çevre İzni - Çevre İzin ve Lisansları (e-Çevre İzinleri), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ’nın görev ve sorumluluğunda bulunan tüm izin ve lisanslar için başvuruların yapılması ve değerlendirilmesi aşamalarını içeren web tabanlı bir uygulamadır.
 
Çevre İzin ve Lisans başvuruları sanayi tesisleri adına çevre görevlisi veya çevre danışmanlık firması olarak yeterlik almış kuruluşlar ve kişiler tarafından yapılmaktadır. Başvurular elektronik ortamda başvuruyu inceleyecek mercilere iletilmektedir. Bu merciler; çevreyi kirletici etkisi yüksek olan tesisler için Bakanlık Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, çevreyi kirletici etkisi olan diğer tesisler için ise İl Çevre ve Şehircilik Müdürlükleridir.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İZİN/

LİSANS KONULARI

EMİSYON

 

GERİ KAZANIM

Tehlikeli Atık

 

Tehlikesiz Atık

 

Atık Yağ

 

Bitkisel Atık Yağ

 

Atık Pil ve Akümülatör

 

Ömrünü Tamamlamış Lastik

 

Ambalaj Atığı

 

BERTARAF

Atık Yakma ve Birlikte Yakma

 

Düzenli Depolama

 
 
 

ARA DEPOLAMA

Tehlikeli Atık

 

İŞLEME

Tıbbi Atık Sterilizasyon

 

Ömrünü Tamamlamış Araç

 
 

Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma

 

Tanker Temizleme

 

Hurda Metal

 

ARINDIRMA

PCB Arındırma

 
     

 

 

 


Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Yetki Belgesi
copyright © 2012 - Designed by www.hizmetofisi.com