Mahmut İnan Çevre Danışmanlık Mühendislik Hizmetleri

Risk Analizleri


2003 yılında çıkan yeni (4857 sayılı) İş Kanunu ve bu kanuna göre çıkan ve iş sağlığı ve güvenliği ile doğrudan ilgili olan 40 civarında yönetmelik işverenlere; işyerlerinde, kabul edilebilecek uygun kriterlere göre, çalışanların da katılımı ile, olası tüm risklerini (yazılı olarak) değerlendirmelerini, yönetmeliklerde açıkça belirtilen kriterlerin gerçekleşmesi durumunda bunları yenilemeleri ve risklerini yönetmelerini, olası bir denetimde de ilgili iş müfettişlerine göstermelerini zorunlu kılmıştır.


Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Yetki Belgesi
copyright © 2012 - Designed by www.hizmetofisi.com