Mahmut İnan Çevre Danışmanlık Mühendislik Hizmetleri

İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi


İşverenlerin, yasalarca öngörülen işçilere iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, o işyerinin özel koşullarını öne çıkaran bir eğitimdir. Bu yüzden, öncelikle işyerinde, işçilerin sağlığını tehdit eden etmenler, kaza riskleri öncelikle değerlendirilmelidir.
İşçilerin, işverence alınan önlemlere uyması yasal yükümlülüğüdür. Bunun için de, bu önlemlerin neden alındığı, uyulmasının sağlayacağı yararlar ayrıntılı anlatılmalı ve tekrar tekrar hatırlatılmalıdır.
Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmelikleri eğitimi daha da önemsiyor. Avrupa Birliği'ne uyumun bir gereği olan bu yönetmelikler, bize eğitim konusunda daha da yoğun çalışmamız gerektiğini söylüyor.
1.Yasal gereklilikleri yerine getirmek
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılan ‘’Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’’in öngördüğü ve aşağıda belirtilen programın izlenmesi gerekmektedir:
 
Eğitim Programının Konuları;
 
a) Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları,
b) İş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve işyerindeki riskler,
c) Kaza, yaralanma ve hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
d) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
e) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
f) Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler,
g) İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma,
h) Kişisel koruyucu alet kullanımı,
i) Ekranlı ekipmanlarla çalışma,
j) Uyarı işaretleri,
k) Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler,
l) Temizlik ve düzen,
m) Yangın olayı ve yangından korunma,
n) Termal konfor şartları,
o) Ergonomi,
p) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
r) İlk yardım, kurtarma.
 

Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Yetki Belgesi
copyright © 2012 - Designed by www.hizmetofisi.com