Mahmut İnan Çevre Danışmanlık Mühendislik Hizmetleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri (OSGB)


İşyerlerinde çevresel (toplu) ve biyolojik (tek tek) önlemler alınırken öncelikleme çok önemlidir. İşyerindeki tehlikelerin değerlendirilmesi; sıralanması; bunlarla başedilmesi için bir strateji ve bunu gerçekleşirmek için bütçe oluşturulması gerekir. Bu vazgeçilmez adımların da iyi planlanmış ve etkili bir eğitim programı ile tamamlanması gerekir.
İşçilerin sağlık yakınmalarının gerçek kaynaklarının bulunmasında yardımcı olunması çok önemlidir. Burada özellikle meslek hastalıklarına yönelik çalışmalar önem kazanmaktadır. Meslek hastalıklarının erken belirtilerinin, o işyerinde çalışan işçilere öğretilmesi hem yasal bir yükümlülüktür; hem de olayın henüz başındayken saptanabilmesi için bir olanaktır. Aynı şekilde, genellikle, hep önceden işaretler veren, "geliyorum" diyen iş kazalarına yönelik önlemlerin alınması da işçi sağlığı ve iş güvenliği danışmanlığının ödevleri arasındadır.
Öte yandan, işe devamsızlık, verimlilik düşüklüğü, üretimde oluşan kesintiler, bir yönüyle de iş sağlığı güvenliğini ilgilendirdiği için, danışmanlığın inceleme konuları arasına girmektedir.

Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Yetki Belgesi
copyright © 2012 - Designed by www.hizmetofisi.com