Hizmetlerimiz - Mahmut İnan Çevre Danışmanlık Mühendislik Hizmetleri, OSGB, TMGD

Hizmetlerimiz


 

12 Kasım 2010 tarih ve 27757 sayılı resmi gazetede yayınlanan Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik  gereğince aşağıdaki kapsama giren kuruluşlara 01.01.2011 tarihi itibari ile  Çevre Görevlisi Çalıştırmak / Çevre Birimi Kurmak veya Lisanslı Çevre Danışmanlık firmalarından danışmanlık hizmeti almaları  konusunda yasal zorunluluk getirilmiştir.


Çevre Danışmanlık Hizmetlerimiz
 • Kapsam Dışı Görüş Yazılarının Alınması
 • Çevre Mevzuatları Kapsamında Uygunsuzlukların Tespiti ve Raporlanması
 • İl Müdürlüğü Uygunluk Yazılarının alınması
 • Geçici Faaliyet Belgesinin alınması

 

Çevre İzinleri
 • Emisyon İzni
 • Gürültü Kontrolü İzni
 • Atık Su Deşarjı İzni
 • Tehlikeli Madde Atık Su Deşarjı İzni
 • Derin Deniz Deşarjı İzni

 

Çevre Lisansları
 • Geri Kazanım Lisansı
 • Bertaraf Lisansı
 • Ara depolama Lisansı
 • İşleme Lisansı
 • Arındırma Lisansı
 • Yıllık İç Tetkiklerin Yapılması ve Raporlanması  
 • Tesislerin Çalışmasının Çevre Kanunu ve Bu Kanuna Dayanılarak Yürürlüğe Giren Yönetmeliklere Uygunluğunun Kontrolü
 • Atık Yönetim planlarının hazırlanması
 • Yürütülen çalışmaları düzenli aralıklarla izlemek, mevzuatlarda belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmek ve raporlamak
 •  Tesis Çalışanlarına  Eğitimlerin Verilmesi 

 
 

 


Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Yetki Belgesi
copyright © 2012 - Designed by www.hizmetofisi.com