Mahmut İnan Çevre Danışmanlık Mühendislik Hizmetleri

Çed İzinleri


Proje sahipleri; Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ya da olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları, içeren ÇED Raporunu Çevre ve Şehircilik  Bakanlığına sunmak zorundadırlar.
Bu Yönetmeliğe tabi projeler için "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir"  kararı alınmadıkça bu projelere  hiç bir teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz.  
 

Proje Tanıtım Dosyalarının Hazırlanması :

ÇED(Çevresel Etki Değerlendirilmesi) Yönetmeliği EK-2 Listesine tabi olan faaliyet sahibinin hazırlatması gereken bir teknik rapordur.
Kuruluşun tüm bu iş ve işlemleri ÇED Gerekli Değildir Belgesini almak için yapması gerekmektedir.
 

ÇED Gerekli Değildir Belgelerinin Alınması :

Faaliyet sahibinin bağlı bulunduğu İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne verilerek ÇED Süreci başlatılır. İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü
tarafından süreci başlatılan dosya teknik personel tarafından incelenir ve yerinde yapılan araştırma ile süreç firmanın ÇED Gerekli Değildir
Belgesi alması neticesinde sonlanır.
 

ÇED Rapor ve Projelerinin Hazırlanması :

ÇED Yönetmeliği EK-1 Listesi kapsamında yer alan faaliyet sahibinin hazırlatması gereken bir teknik rapordur. Firmanın tüm bu iş ve işlemleri ÇED Olumlu Belgesini almak için izlenecek yol aşağıda belirtilmiştir.
 
 
  • PROJE TANITIM DOSYASI HAZIRLANIR,
  • BAKANLIĞA SUNULUR,
  • BAKANLIK PROJE TANITIM DOSYASINI İNCELER VE İDK KURULUR,
  • HALKIN KATILIMI VE FORMAT VERİLMESİ,
  • ÇED RAPORUNUN BAKANLIĞA SUNULMASI,
  • KOMİSYON ÜYELERİNCE İNCELEME VE DEĞERLENDİRME YAPILIR,
  • NİHAİ ÇED RAPORU BAKANLIĞA SUNULUR,
  • BAKANLIKÇA ÇED OLUMLU/OLUMSUZ KARARI VERİLİR.
  • 5 YIL İÇERİSİNDE YATIRIMA BAŞLANMALIDIR.

Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Yetki Belgesi
copyright © 2012 - Designed by www.hizmetofisi.com