Mahmut İnan Çevre Danışmanlık Mühendislik Hizmetleri

Acil Durum Planları


Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik başta olmak üzere ve iş güvenliği mevzuatı gereğince; işyerlerinde acil durum gerektiren olaylarda yapılacak, müdahale, koruma, arama -kurtarma ve ilkyardım konularının nasıl ve kimler tarafından yapılacağının gösterilmesi ve acil durum olmadan önce, işyeri çalışanlarının katkısı ile bilgili ve deneyimli uzman kişi veya kişilerce acil durum planlarının yazılı olarak hazırlanması, istenildiğinde bunların resmi kuruluşlara gösterilmesi, alarm ve tahliye denemelerinin periyodik olarak yapılması gerekmektedir.

Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Yetki Belgesi
copyright © 2012 - Designed by www.hizmetofisi.com